Agro zonnepark

Mijn partner, adviseur duurzame energie, maakte me attent op een interessant artikel in Photon, Das Solarstrom Magazin. (6/2019) Daarin wordt een voor mij nieuwe optie besproken: een pilot met een zonnepark met panelen die zo hoog liggen dat er een tractor onderdoor kan waardoor akkerbouw eronder mogelijk is. Het onderzoek …